Let's communicate.


e-mail: ianthedrummerr@yahoo.com

Blog Views

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

You are the seed.

You are the seed. Your root is the understanding of your past experiences. Your flower is everything that you offer to the world to make it a better place. The deeper the roots, the greater the flower. 

Είσαι ο σπόρος. Οι ρίζες είναι η κατανόηση των παρελθοντικών σου εμπειριών. Το άνθος είναι ό,τι προσφέρεις στον κόσμο για να τον κάνεις ένα καλύτερο μέρος. Όσο βαθύτερες οι ρίζες σου, τόσο ομορφότερο και δυνατότερο το άνθος σου.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Pure Love .VS. Tainted Love

Τίποτα δεν απαιτεί περισσότερη συναισθηματική ενέργεια από το να Αγαπάς δίχως να έχεις ανάγκη. Κάθε άλλη, φθηνή, αγάπη δημιουργεί εξαρτήσεις και μεταμορφώνει το αγαπημένο ον σε άψυχο αντικείμενο. Όταν όμως αυτή η Αγάπη επέλθει, παίρνεις πίσω κάθε κομμάτι ενέργειας που ξόδευσες αρχικά, με τη μορφή της ευγνωμοσύνης, της αγνής χαράς και ένα ακλόνητο αίσθημα αυτοεκτίμησης. 

Το περίεργο με τούτη την υπόθεση, είναι ότι συνήθως, επιτυγχάνουμε αυτό το επίπεδο πραγματικής Αγάπης, πολύ καιρό αφού τα διάφορα αγαπημένα άτομα έχουν απομακρυνθεί από τις ζωές μας. Τότε συνειδητοποιούμε, ότι όσο καιρό ζούσαμε το πρόσωπο εκείνο, νιώθαμε μια κατώτερη, μολυσμένη έκφραση αγάπης. Και το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι τις διαδικασίες που οδηγούν στην αγνή αυτή Αγάπη, συνήθως τις πυροδοτεί το συμβάν της απόσχισης, είτε αυτό είναι ο θάνατος ή ένας απλός χωρισμός.


Η παραπάνω συνειδητοποίηση οδηγεί στα συναισθήματα της ευγνωμοσύνης για την εξελικτική διαδικασία, του αυτοσεβασμού μιας και πλέον είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα όποια λάθη και να "εγκαταστήσουμε" ένα νέο μοντέλο αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους και τελικά ενθουσιασμό και αγνή χαρά λόγω του ότι είμαστε σε θέση και έχουμε θέληση να τεστάρουμε τη γνώση μας στην πράξη, και άρα να δούμε αν η εξέλιξη έπιασε τόπο ή πάτο! Το πλήθος των θετικών αυτών συναισθημάτων, δε μπορεί παρά να οδηγήσει στην Αγάπη του εαυτού, που είναι ό,τι πιο σημαντικό.


Την επόμενη φορά που θα δεις την οικογένειά σου, τους φίλους σου ή τη σύντροφό σου, φρόντισε να μη τους δεις ως αντικείμενα πρόσκαιρης ικανοποίησης, γιατί τελικά έτσι βλέπεις και τον εαυτό σου. Ζήσε τους ως αθάνατα όντα, γιατί τελικά ζεις αντιστοίχως και τον εαυτό σου.  -------------Nothing requires more emotional energy than the action of Loving without being needy. Every other, cheap love, creates addictions and transforms your loved ones into lifeless objects. However, when this pure Love occurs, you get back every single bit of the energy you gave away at the first place, in the form of gratitude, pure joy and a strong sense of self-esteem.

The strange thing about this whole situation, is that
we usually achieve this level of true Love, long after we stopped sharing our lives with our loved ones. Then, we realize, that for as long as you were together, you felt a lower, tainted kind of love. And even more surprising is the fact that the processes that lead to pure Love, are usually ignited by the event of loss, whether it's death or a simple break up.

The realization mentioned above leads to the feelings of gratitude, for the evolutionary process, self-esteem, since we're now able to understand any mistakes and to "install" a new model of interaction with people and finally excitement and pure joy, because we are ready and willing to test our knowledge in practice! Eventually, these positive emotions, can only make us truly Love ourselves, which is of huge importance.

Next time you see your family, friends or partner make sure not to see them as temporary satisfaction objects, because you end up also seeing yourself like this. Experience them as immortal beings, because you will finally end up experiencing yourself the same way!

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Σοφία και Ευτυχία / Wisdom and Happiness

Δεν είσαι ουσιαστικά σοφός εάν δεν είσαι ευτυχής. Δεν είσαι πραγματικά ευτυχής εάν δεν είσαι σοφός.

You are not wise, unless you are happy. You are not truly happy, unless you are wise.